Anbefalte/godkjente parringer

Tispeeiere må være nøye med å gi tilbakemelding for de tre siste kolonnene slik at vi kan holde disse oppdatert. Gjerne på E-post: avl@finskstoverforeningen.no

Har du planer om valpekull? Ta kontakt med avlsrådet og planlegg avlen sammen med oss! 

X- tegn før hundenavn betyr: X = Utstillingschampion, XX = Jaktchampion, XXX = Både jakt og utstillingschampion
Enkelte svenskregistrerte hunder som vi ikke kan få opp Fiktiv stamtavle på her kan du finne ved å søke her på SKK Hunddata

Avlsrådet for Finsk Støver ønsker at oppdrettere gir en god tilbakemelding på fødte valpekull. Klikk her for å gå til skjemaet «Tilbakemelding valpekull». Skjemaet ligger også under menyen Avlsråd – skjemaer

Følgende retningslinjer gjelder for Anbefalte/Godkjente kombinasjoner:

*   Anbefalte kombinasjoner: 
*   Det gis Anbefalt når tispeeier ber Avlsrådet om hjelp til å finne hannhund til tispa si. Avlsrådet anbefaler da en eller flere hannhunder som de mener vil passe å bruke på denne tispa.

*   Godkjente kombinasjoner:
*   Det gis Godkjent når tispeeier selv har funnet hvilken hannhund han ønsker å bruke på tispa si. Avlsrådet vil da sjekke om kriterier for avl er iht vedtatte retningslinjer og gir da Godkjent hvis disse er oppfylt.
*   Det kan også gis Godkjent når innavlsprosent er over 3%. Dette vil gjelde i spesielle tilfeller og søkes unngått.
*   Det er også mulig for Avlsrådet å gi Godkjent til kombinasjon hvor et av avlsdyrene allerede har over 33 avkom etter seg. Dette vil kun gjelde hvis særlig gode nedarvere ønskes mere brukt og det må søkes NKK i hvert enkelt tilfelle.

Aktuelle kombinasjoner som vises på denne listenTispeEier / kontaktperson av tispeHanneAnbefalt/ GodkjentDato for parringDato antall valper fødtAntall ledige valper
Kombinasjon
nr. 17
Avlssesongen 2022
Go-Mishti Artemis
Reg.nr:
NO32979/20
Eskil Nerkvern
tlf 99645647 - 45894380
xx Bloksbergs Micko
Reg.nr:
NO36117/14
Anbefalt
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 16
Avlssesongen 2022
xxx Bloksbergs Sika
Reg.nr:
NO49325/16
Jørn Danielsen
1794 SPONVIKA
Telefon :92814203
Lunnsjöns Sakko
Reg.nr:
SE12311/2018
Godkjent
Stamtavle Sika
Stamtavle Sakko
Parret 1. og 2. mai.
Kombinasjon
nr. 15
Avlssesongen 2022
Rävahallarnas Gnistra
Reg.nr:
SE23262/2019
Morten Sjøtrø,
7563 MALVIK.
+4748296185 Msjotro@gmail.com
Aragon
Reg.nr:
SE54267/2020
Godkjent
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 14
Avlssesongen 2022
Sega's Pia
Reg.nr:
NO40158/15
Olaf Moldal,
4760 Birkeland
Tel. 91627724.
Epost. olafmold@online.no
xxx Ossi
Reg.nr:
NO42071/13
Godkjent
Stamtavle
Født 5 hanner og 5 tisper 30. mai.
Kombinasjon
nr. 13
Avlssesongen 2022
xx Frøya
Reg.nr:
NO50717/18
Arne Christian Aasland
7650 Verdal
Tlf 412 24 846
xxx Koivukulman Lucky-Lasu
SE50731/2017
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 12
Avlssesongen 2022
xx Brynsåsen's Ester
Reg.nr:
NO48558/17
Geir Bakkestuen
2344 Ilseng
tlf: 47236599
e-post: geir.bakkestuen@gmail.com
Månljusets Hugo
Reg.nr:
SE22967/2018
Godkjent
Stamtavle Hugo


Brynsåsens_Ester
Parret 15. april.Født 2 tisper og 4 hanner 15. juni.Ingen ledige.
Kombinasjon
nr. 11
Avlssesongen 2022
xx Brodern’s AK Clinte
Reg,nr:
NO39558/15
Dag Olav Kjernsholen
1930 Aurskog
Tlf 92490557 broderns@hotmail.com
x Skrubbhaugen's Nicko
Reg.nr:
NO36465/18
Godkjent


Stamtavle
Parret 20. februar.Født 2 hanner og 2 tisper 23. april.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen 2022
xxx Hagheimen’s Soili
Reg.nr:
NO43115/15
Gjert Sundtveten
1480 Slattum
Tlf 41120420
gsundtveten@gmail.com
xx Slåttemyra’s Jarkko
Reg.nr:
NO45044/15
Godkjent

Stamtavle
Parret 6. februar.
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen 2022
Rinnepellon IInes
Reg.nr:
FI36347/19
Ove Nerkvern
2412 Sørskogbygda
Tlf 90970234
milian2908@outlook.com
x Syysaamun Raiku
Reg.nr:
FI39698/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 29. og 31. januar.Født 9 hanner 1. april. 2 ledige.
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen 2022
Gruvrisets Iza
Reg.nr;
SE32198/2019
Kai Bakke
2345 Ådalsbruk
Tlf 41262901
Månljusets Hugo
Reg.nr:
SE22967/2018
Godkjent

Stamtavle
Parret 15. februar.Født 14 valper 14. mai. 9 hanner + 5 tisper.
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen 2022
xx Tranlandets Leea
Reg.nr:
SE37310/2015
Bent Rasmussen
3302 Hokksund
Tlf 95084111
bentrasm@online.no
xx Hemplias Matoma
Reg.nr:
NO43535/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 7. februar.
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen 2022
xx Brodern's Anna
Reg.nr:
NO56078/17
Odd Slåttland
2740 Roa
Tlf 95062740
xx Ts-Affi
NO45290/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 4. februar.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 5
Avlssesongen 2022
xx AR Emma
Reg.nr:
NO32638/18
Annette Rambøl og Ole Anders Tønneberg,
2232 Tobøl
Tlf 92836982
ole.anders.tonneberg@ahk.no
xxx Koivukulman Lucky-Lasu
SE50731/2017
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen 2022
Essi
Reg.nr:
NO43655/14
Arne Knut Nytrøen 2500 Tynset
Tlf 90206395
arnenytroen@hotmail.com
xx Ts-Affi
NO45290/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 20. februar.Født 3 tisper og 4 hannhunder 24. april. 3 ledige hanner.
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen 2022
xx Ts-Ammy
Reg.nr:
NO45293/16
Terje og Svein Hauerberg
1929 Auli
Tlf 94862520
xx Tl Hugo
Reg.nr:
NO43308/18
Godkjent

Stamtavle
Ammy er bekreftet drektig ved ultralyd, valping ca 14-15 april.
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen 2022
Brodern's Ak Heika
Reg.nr:
NO39559/15
Jomar Aasvold
7760 Snåsa
Tlf 99408735
Liakammen's Nico
Reg.nr:
NO54931/19
Godkjent

Stamtavle
Parret 29. januar.
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen 2022
xx Bagskjuldalen's Trysil-Klara
Reg.nr: NO57021/19
Morten Gaathaug
3330 Skotselv
Tlf: 45270277
xx Bagskjuldalen's Zico
Reg.nr: NO45634/14
Godkjent

Stamtavle
Født 4 tisper, 4 hanner 15. mars.Alle valper solgt.
Kombinasjon
nr. 23
Avlssesongen
2021
xxx Liakammen's Amanda
Reg.nr:
NO54933/19
Arvid Handberg Verrafjordsveien 240 7318 Agdenes
41103098
arvidhandberg@hotmail.com
xx Järilvattnets Loke
Reg.nr:
SE44726/2018
Godkjent
Järilvattnets_Loke
Liakammen_s_Amanda
Parret 10. og 11. februar.Født 13 valper, 7 tisper og 6 hanner 11. april.2 ledige hanner.
Kombinasjon
nr. 22
Avlssesongen
2021
xx TS-Aiwa
Reg.nr:
NO45291/16
Nils Sveinung Ramsli
Røsslyngen 21
4438 Sira
tlf 40622524
sivodegard@hotmail.com
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent

Stamtavle
Inseminert 06.04.22.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 21
Avlssesongen
2021
xxx Harehøgdas Nääni
Reg.nr:
NO40624/16
Odd Helge Nordengen
Formervegen 1
2345 Ådalsbruk
91195536
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent
Stamtavle
Parret 17. og 19. desember.Født 2 hannvalper 17. februar.Begge solgt.
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen
2021
xx Enya
Reg.nr:
NO32909/18
Tom Erik Skjærstein.
Torpavegen 39, 2870 Dokka
95110806
xx Brynsåsen's Jack I I
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen
2021
Brynsåsen's Zita
Reg.nr:
NO43767/16
Runar Thon
Båstadveien 200 1860 Trøgstad
41205177
xx Tl Hugo
Reg.nr:
NO43308/18
Godkjent
Stamtavle
Parret 10. april 22.Født 1 hannvalp og 3 tisper 12. juni.Alle solgt.