Statutter for avl og oppdrettsdiplomer

Klikk her for elektronisk skjema for Avl- og Oppdrettsdiplomer

 

Avlsdiplom for tisper:
Diplom tildeles når tispa har jaktpremierte avkom i minst 2 kull med forskjellige hannhunder, og avkommene har minst 10 poeng. Poengene kan samles over flere år. Diplomet tildeles en gang.

Avlsdiplom for hannhunder:
Diplom tildeles når hannhunden har jaktpremierte avkom i minst 3 kull med forskjellige tisper, og avkommene har minst 12 poeng. Poengene kan samles over flere år. Diplomet tildeles en gang.

Oppdretterdiplom:
Diplom tildeles oppdretter med kull fra minst 2 forskjellige tisper. Samme kombinasjon kan kun benyttes en gang ved tildeling av oppdretterdiplom. Kravet er 15 poeng på avkom fra minst to kull. Oppsamling av poeng over flere år er tillatt.

Poengberegning for avl-/oppdretterdiplomer:

  1. EP – 5 poeng. – 2. EP – 4 poeng. – 3. EP – 3 poeng.
  2. 1. ÅP – 3 poeng. – 2. ÅP – 2 poeng. – 3. ÅP – 1 poeng.

Oppnådde resultater i Sverige og Finland gjelder også i beregning av statuttene.

Individets høyeste premiering teller.

For å få tildelt diplom må navn og reg. nr. på den enkelte tispe / hannhund, avkommenes navn og reg. nr. samt jaktpremieringer sendes inn av den enkelte oppdretter, tispe / hannhundeier.